Toimintamme keskittyy talvikaudella pääasiassa Aleksinkulmaan ja kesällä omaan kesäpaikkaan Vaaskelaan,Vaaskiventie 25,Oulun Hietasaaressa,

Yhdistys kuuluu jäsenenä Eläkeläiset ry:hyn, joka julkaisee jäsenilleen Eläkeläinen-lehteä.

Yhdistys on puolueisiin sitoutumaton.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu ikääntymispolitiikan luomiseen.Valvoo eläkeläisten ja ikäihmisten oikeuksien toteuttamista.Luo edellytyksiä jäsenistönsä oma-aloitteiselle toiminnalle.Harjoittaa koulutus-tutkimus ja valistustoimintaa. Kehittää ja järjestää eläkeläisten harrastus,virkistys,liikunta,loma ja kuntoutus toimintaa.Edistää ja ohjaa kulttuuriharrastuksia,vaalii kansanperinnettä ja edistää lähialue ja muuta kansainvälistä toimintaa.

Yhdistykemme tavoitteena on:

-eläkeläisten ja ikääntyneiden edunvalvonta

-monipuolinen harrastus-ja virkistystoiminta

-laaja liikunta-ja tanssitoiminta

-iloinen yhdessä oleminen ja ystävien tapaaminen

-kulttuuri harrastuksien ylläpitäminen

-kansanperinteen vaaliminen

Vuoden 2018 jäsenmaksu on 18 €.

jäseneksi haluavien tulee täyttää jäsenkortti,minkä jälkeen johtokunta hyväksyy uudet jäsenet.

Yhdistyksen ilmoituslehdet ovat FORUM24-lehti,KALEVA sekä ELÄKELÄINEN.

TIEDOTTEITA

-Kotisivujen hoitajat toivovat matkojen ja tapahtumien vastaavilta kuvia ja lyhyehköjä kertomuksia tapahtumista,jotta voimme lisätä ne kotisivuillemme jäsenistön katseltavaksi.lähettäkää, os:(martti.eilola@gmail.com)

-Arvanmyynti on siirretty tapahtuvaksi salin oven viereen. Samalla voit kirjoittaa nimesi osallistujavihkoon. Tämä tapahtuu ennen kerhon alkua. Varaa sopiva raha arvanostoon.

-Kesän aikana myydään Vaaskelan tuvassa käsityötuotteita,

-Samoin keinutuolimatto arpoja / 2 € kpl, arvonta suoritetaan kauden päätteeksi,voittaja ilmoitetaan Forum lehdessä.