Jumpparyhmään kaivataan osallistujia keskiviikkoisin! Tarkemmin Harrastustoiminta-sivulla
-------------------------------------------------------------------

Toimintamme keskittyy talvikaudella pääasiassa Aleksinkulmaan ja kesällä omaan kesäpaikkaan Vaaskelaan, Vaaskiventie 25, Oulun Hietasaaressa.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Eläkeläiset ry:hyn, joka julkaisee jäsenilleen Eläkeläinen-lehteä.

Yhdistys on puolueisiin sitoutumaton. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuuikääntymisplitiikan luomiseen. Valvoo eläkeläisten ja ikäihmisten oikeuksien toteuttamista.Luo edellytyksiä jäsenistönsä oma-aloitteiselle toiminnalle. Harjoittaa koulutus-tutkimus ja valistustoimintaa. Kehittää ja järjestää eläkeläisten harrastus, virkistys, liikunta, loma ja kuntoutus toimintaa. Edistää ja ohjaa kulttuuriharrastuksia, vaalii kansan perinnettä ja edistää lähialue ja muuta kansainvälistä toimintaa.

Yhdistyksemme tavoitteena on:

*eläkeläisten ja ikääntyneiden edunvalvonta

*monipuolinen harrastus- ja virkistystoiminta

*laaja liikunta- ja tanssitoiminta

*iloinen yhdessä oleminen ja ystävien tapaaminen

*kulttuuriharrastuksien ylläpitäminen

*kansanperinteen vaaliminen

Vuoden 2017 jäsenmaksu on 16 €.
Vuoden 2018 jäsenmaksu on 18 €

Jäseneksi haluavien tulee täyttää jäsenkortti, minkä jälkeen johtokunta hyväksyy uudet jäsenet.

Yhdistyksen ilmoituslehdet ovat Oulu-lehti, Kaleva sekä EläkeläinenTapahtumakalenteri

Sunnuntaitanssit Walolla (Tiistai  26.12.2017 13:00)
Tortaitanssit normaalisti vanhan käytännön mukaan alkaen klo 13

Teatterimatka Kemiin(Lauantai  20.1.2018)

Sunnuntaitanssit Walolla(Sunnuntai  28.1.2018 13:00)

Sunnuntaitanssit Walolla (Sunnuntai  25.2.2018 13:00)

Sunnuntaitanssit Walolla(Sunnuntai  25.3.2018 13:00)

Sunnuntaitanssit Walolla(Sunnuntai  22.4.2018 13:00)