Toimintamme keskittyy talvikaudella pääasiassa Aleksinkulmaan ja kesällä omaan kesäpaikkaan Vaaskelaan, Vaaskiventie 25, Oulun Hietasaaressa.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Eläkeläiset ry:hyn, joka julkaisee jäsenilleen Eläkeläinen-lehteä.

Yhdistys on puolueisiin sitoutumaton. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu ikääntymis politiikan luomiseen. Valvoo eläkeläisten ja ikäihmisten oikeuksien toteuttamista.Luo edellytyksiä jäsenistönsä oma-aloitteiselle toiminnalle. Harjoittaa koulutus-tutkimus ja valistustoimintaa. Kehittää ja järjestää eläkeläisten harrastus, virkistys, liikunta, loma ja kuntoutus toimintaa. Edistää ja ohjaa kulttuuriharrastuksia, vaalii kansan perinnettä ja edistää lähialue ja muuta kansainvälistä toimintaa.

Yhdistyksemme tavoitteena on:

*eläkeläisten ja ikääntyneiden edunvalvonta

*monipuolinen harrastus- ja virkistystoiminta

*laaja liikunta- ja tanssitoiminta

*iloinen yhdessä oleminen ja ystävien tapaaminen

*kulttuuriharrastuksien ylläpitäminen

*kansanperinteen vaaliminen

Vuoden 2017 jäsenmaksu on 16 €.
Vuoden 2018 jäsenmaksu on 18 €

Jäseneksi haluavien tulee täyttää jäsenkortti, minkä jälkeen johtokunta hyväksyy uudet jäsenet.

Yhdistyksen ilmoituslehdet ovat FORUM24-lehti, Kaleva sekä EläkeläinenTapahtumakalenteri

Kesääkauden avajaiset (Keskiviikko  6.6.2018 12:00)
Ohjelmaa tarjolla sekä levytanssit

Juhannusjuhlat (Perjantai  22.6.2018 15:00)

Kaustisen matka(Lauantai  14.7.2018 9:00)

Kesäteatteri Navettamaisteri(Lauantai  28.7.2018 9:00)