Toimintamme keskittyy talvikaudella pääasiassa Aleksinkulmaan ja kesällä omaan kesäpaikkaan Vaaskelaan, Vaaskiventie 25, Oulun Hietasaaressa.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Eläkeläiset ry:hyn, joka julkaisee jäsenilleen Eläkeläinen-lehteä.

Eläkeläiset ry on puolueisiin sitoutumaton. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu ikääntymispolitiikan luomiseen. Valvoo eläkeläisten ja ikäihmisten oikeuksien toteuttamista. Luo edellytyksiä jäsenistönsä oma-aloitteiselle toiminnalle. Harjoittaa koulutus-tutkimus- ja valistustoimintaa. Kehittää ja järjestää eläkeläisten harrastus, virkistys, liikunta, loma ja kuntoutustoimintaa. Edistää ja ohjaa kulttuuriharrastuksia, vaalii kansanperinnettä ja edistää lähialue ja muuta kansainvälistä toimintaa.

Yhdistyksemme tavoitteena on:

*eläkeläisten ja ikääntyneiden edunvalvonta

*monipuolinen harrastus- ja virkistystoiminta

*laaja liikunta- ja tanssitoiminta

*iloinen yhdessä oleminen ja ystävien tapaaminen

*kulttuuriharrastuksien ylläpitäminen

*kansanperinteen vaaliminen

Vuoden 2018 jäsenmaksu on 18 €

Jäseneksi haluavien tulee täyttää jäsenhakemus, minkä jälkeen johtokunta hyväksyy uudet jäsenet.

Yhdistyksen ilmoituslehdet ovat Oulu-lehti, Kaleva sekä EläkeläinenTapahtumakalenteri

Sunnuntaitanssit Walolla (Sunnuntai  22.4.2018 13:00)
Tortaitanssit normaalisti vanhan käytännön mukaan alkaen klo 13